Tietosuojaseloste

E. Hartikainen Oy:ssä olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä:
E. Hartikainen Oy, Pamilonkatu 31, 80130 Joensuu, Y-tunnus 9210103-5
Vaihde 0207 545500

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tietohallintopäällikkö, Jarmo Mikkonen 040 183 6702

Rekisterin nimi:
E. Hartikainen Oy, asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään EU:n henkilötietoasetuksen sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti E. Hartikainen Oy:n asiakkuuksien hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, asiakasyhteydenpitoon, liiketoiminnan suunnitteluun sekä markkinointiin ja mainontaan.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin rekisterinpitäjän suoramainontaan, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Asiakastiedot:
– etunimet ja sukunimi
– osoite
– puhelinnumerot
– sähköpostiosoitteet
– henkilötunnus tunnistamista edellyttäviä tilanteita varten
– toimipisteiden valvontakameroiden kuvatallenteet.

Ajoneuvoon liittyvät tiedot:
– Ajoneuvon merkki
– Ajoneuvon malli
– Ajoneuvon rekisterinumero
– Ajoneuvon valmistenumero
– Muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot
– Ajoneuvon tunnistamiseen tarvittavat tekniset tiedot
– Ajoneuvon omistaja-, haltija- ja käyttäjätiedot
– Ajetut kilometrit ja muut tarvittavat ajoneuvon käyttötiedot
– Ajoneuvon osto- ja huoltotapahtumat sekä muut toimenpiteet

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
– Erilaiset asiointi- ja palvelutiedot, jotka ovat syntyneet asiakassuhteen aikana. Kuten tarjous-, tuote-, osto-, hinta-, etu-, toimitus-, takuu-, perintä-, palaute-, tyytyväisyys- ja muut asiakassuhteen tiedot kuten mahdolliset kiinnostuksen kohteet.
– Asiakkaan suostumustiedot sähköiseen suoramarkkinointiin sekä suostumustiedot tiedonsiirrosta ajoneuvon valmistajalle tai tämän edustajalle.
– Asiointiin liittyvät yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen asiointitapahtumista yhtiön tarjoamissa eri asiakaspalveluissa ja -kanavissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa tai osoite-, luottotieto- tai muilta vastaavia palveluja tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten henkilötietoja saadaan asiakasyhteydenottojen, koeajojen, asiakastapahtumien ja muiden vastaavien asiointitapahtumien yhteydessä. Näitä henkilötietoja voidaan käyttää asiakkaan antamalla suostumuksella rekisterinpitäjän suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja voidaan luovuttaa auton maahantuojalle, valmistajalle ja näiden yhteistyötahoille auton hankintaan, huoltoon, takuuseen tai muuhun kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin tehtäviin. Tietoja voidaan luovuttaa myös tarkoin valituille yhteistyökumppaneille käyttötarkoituksiin, jotka palvelevat asiakkuuteen liittyvien tehtävien hoitoa ja jotka tehtävänhoidossa toimivat yhtiön lukuun. Nämä osapuolet käyttävät henkilötietoja vain sovitun palvelun tuottamiseen ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä tapauksessa, että laki niin vaatii.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tai toimenpiteen tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. Mikäli tietoja siirretään, edellyttää E. Hartikainen Oy ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta asianmukaisia suojatoimia sekä EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää asiakkuuteen liittyviä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä kauppaan liittyvän asiakassuhteen päättyessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä koskeva manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. Järjestelmien käyttöoikeudet myönnetään ja oikeuksia ylläpidetään keskitetyn hallintajärjestelmän avulla. Henkilötietojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Atk-pohjaista rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokoneet joilla tietoja käytetään, on suojattu salasanoin. Rekistereitä käsittelevien henkilöiden käyttöoikeudet määritellään heidän työtehtäviensä mukaan ja heidän poistuessaan tai työtehtäviensä muuttuessa poistetaan käyttöoikeudet ja tunnukset rekistereihin.

E. Hartikainen Oy:n rekistereiden käsittely lähiverkon ulkopuolelta on salattua ja käyttäjä tunnistetaan erillisellä vahvalla tunnistautumisella. Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta kolmansilta tahoilta E. Hartikainen Oy vaatii riittävää tietosuojausta sekä salassapitositoutumista.

Tietojen säilyttäminen ja tarkistus:
E. Hartikainen Oy säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoituksen ja osapuolen sopiman palvelun toteuttamiseksi.

E. Hartikainen Oy tarkistaa rekisteritiedot, mikäli rekisteröity ilmoittaa tietojen muuttumisesta.

Rekisteröidyn oikeudet:
– Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua rekisterinpitäjältä. Oikaisupyyntö lähetetään kirjallisena: perinta@hartikainen.com tai E. Hartikainen Oy, Myyntireskontra, PL 307, 80101 Joensuu.

– Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimuksia varten. Kiellon yhteydessä tarkistetaan mitä markkinointitoimenpiteitä kielto koskee. Jos markkinointitoimenpiteet ovat kolmannen osapuolen tekemiä ja näissä kolmas osapuoli on käyttänyt Trafin ylläpitämää rekisteriä, ohjataan asiakas olemaan yhteydessä kyseiseen rekisterinpitäjään.

– Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista järjestelmistä, jos hänen henkilötietojensa käsittely aiheuttaa hänelle haittaa tai vahinkoa. Poistopyyntö tehdään kirjallisesti ja se on henkilökohtaisesti allekirjoitettu. Pyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti lähimpään yhtiön autotaloon ajoneuvosihteerille. Rekisteröidyn tunnistaminen tehdään samalla.

–  Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyynnössä mainitaan riittävän yksilöivät tunnistetiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja se on henkilökohtaisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti lähimpään yhtiön autotaloon ajoneuvosihteerille. Rekisteröidyn tunnistaminen tehdään samalla. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot luovutetaan vain rekisteröidylle henkilökohtaisesti, jolloin rekisteröidyn tunnistaminen myös tehdään. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa.

Evästeet:
E. Hartikainen Oy käyttää evästeitä internet-sivuillamme vierailevien käyttäjien tunnistamiseen, ja siten optimoidakseen internet-sivujen ulkoasun. Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internet-sivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Evästeet auttavat meitä myös internet-sivujemme kiinnostavimpien alueiden tunnistamisessa. Evästeiden avulla voimme sovittaa internet-sivujemme sisällön tarkemmin tarpeisiisi ja siten parantaa palveluitamme. Käyttäessämme evästeitä sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Henkilötiedot voidaan tallentaa evästyksiin vain silloin,
kun olet hyväksynyt tallentamisen, esim. helpottamaan suojattua online-kirjautumista, jolloin Sinun ei tarvitse syöttää käyttäjätunnusta ja salasanaa uudelleen.

Luonnollisesti voit vierailla internet-sivuillamme myös ilman evästeitä. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit estää evästeiden tallentumisen kovalevyllesi valitsemalla selaimesi asetuksista kohdan ”älä hyväksy evästeitä”. Tarkemmat ohjeet löytyvät internet-selaimesi valmistajan ohjeesta. Voit myös milloin tahansa poistaa tietokoneesi
kovalevylle jo aiemmin tallentuneet evästeet. Evästeiden hyväksymättä jättäminen saattaa olla este joidenkin tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivuston lomakkeet on suojattu reCAPTCHAlla ja Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista